ENGLISH

Müze Anıt ve Ören Yerler

POLATLI BELEDİYESİ TARİHİ ALANLAR TANITIM MERKEZİ MÜZESİ

​Bölgede açılan ilk tanıtım merkezi olma özelliği taşımaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Gordion ve diğer tarihi değerler hakkında ilk bilgilerin alınabileceği merkezdir.

ALAGÖZ KARARGAH MÜZESİ

​Alagöz Köyünde Bulunan Başkomutanlık Karargahı Mustafa Kemal Atatürk tarafından 12 ağustos- 9 Eylül 1921 tarihleri arasında burada yönetmiştir.

MALIKÖY TREN İSTASYONU

Sakarya Meydan Muharebesi sırasında önemli bir lojistik üstlerden biridir.

KARAPINAR KÖYÜ

​Mürettep Kolordu Karagahı aynı zamanda 9 Eylül 1921' den sonra Başkomutan Gazi Mustafa Kemal' in savaşı yönettiği mevzi bulunmaktadır.

TOPÇU ve FÜZE OKULU

Topçu ve füze Okulu komutanlığı içerisinde yer alan müze özel izinle ziyaret edilmektedir. Topçu sınıfına ait objeler ve Sakarya Meydan Muharebesinde kullanılan tahta tekerli hafif toplar bu müzede sergilenmektedir.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ ZAFER ANITI VE MÜZESİ

Anıt 1973 yılında hizmete açılmıştır. 22 gün 22 gece yaşanan sıkıntılı günleri ve Türk insanının fedakarlığını simgelemektedir. Anıt heykel grubu ve müzeden oluşmaktadır.

SAKARYA ŞEHİTLİĞİ

Binlerce vatan evladı Polatlı topraklarında şahadet mertebesine ulaşmaları pahasına Sakarya zaferi gerçekleştirilmiştir. Bu şehitlerin yeri öncelikle türk milletinin vefalı kalbi ve şükranla dolu benliğidir. Türk birliklerinin cephe gerisinde yaralı ve şehitlerinin toplandığı yerlerden biride Polatlı istasyon bölgesidir. Bu nedenle ilk şehitlik ve anıt çalışması istasyonun kuzeybatısında yer alan şehitlerkaşı tepenin yamaçlarında yer almaktadır. 1932 yılında ziyarete açılan şehitlik 1961 yılında bölgede bulunan isimsiz mezarlar buraya taşınmıştır. 140 şehit mezarının ortasındaki abidede şunlar yazmaktadır.‘’biz burada yunana bre mezar kazdık, can verdik Türkiye yaşasın diye, alkanla Sakarya tarihi yazdık, millete bir vatan hediye ettik’’ Bu bölgeden geçen tüm vatandaşlarımızın bu küçük fakat anlamlı şehitliği ziyaret ettikten sonra tepede bulunan Sakarya zafer anıtını da görebilirler.

 

BASRİ KALE MEVZİLERİ

31 Ağustos 1921’de Kartal Tepe düşman eline geçince dua tepedeki birliklerimiz çevrilme tehdidi karşısında Basrikale tepeye çekildiler.Bu önemli arazi parçasını vermemek ve Polatlı istasyon (iskele) bölgesini korumak için defalarca süngü süngüye muharebeler yaşandı.Kahraman mürettep grup ve 38inci alayın anısına, bu birliğin mevzileri aslına uygun olarak Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı tarafından Ağustos 2007 tarihinde yeniden iki hat şeklinde inşa edilmiştir.

SAKARYA KÖYÜ TÜRK KADINI MÜZESİ

Savaşta birliklerimiz tarafından karargah ve Yunan mezalimi araştırma komitesi tarafından kullanılmıştır. Halide Edip Adıvar anılarında sıkça bu evden söz etmiştir.

DUA TEPE ANITI

Yunanlılar saldırıya başlamadan önce 5 Eylül’de Ankara da buluşalım diye gazetecilere ve İngilizlere randevular vermişlerdi. Randevu günü Ankara’yı güneybatısından çevreleyen iki ilçesinin Polatlı ve haymana’nın önlerinde takılıp kalmış kurtulma çareleri aramaya başlamışlardı.

Dua Tepe 10 eylül 1921’De Başkomutan Mustafa Kemal Paşanın bizzat idare ettiği Türk karşı taarruz safhasında düşmandan geri alınan ilk tepedir.

ÇEKİRDEKSİZ KÖYÜ

Dua Tepe eteklerinde Gordion antik kentinin doğusunda yer alan çekirdeksiz köyü en çok vahşete uğramış köyümüzdür.

Sakarya Meydan Muharebesinde yirmi beş haneli bu küçük köyden yalnız üç ev kalmıştır. Öteki evlerin hepsi yakılıp yıkılmıştır. Yunanlılar Dua Tepeden çekilirken, hayvan sürülerini götüremediklerinden onları da öldürmüşlerdir. Köyün her yeri yığın yığın hayvan leşleriyle dolmuştur.Burada yaşananlar savaştan sonra Yunan Mezalimi Araştırma Komitesi tarafından kayıt altına alınmıştır. Bu köyde yaşayan vatandaşlarımız. Yunan barbarlığı, zulmü, vahşeti karşısında kırık süngüsüyle, nasırlı elleriyle, kanıyla canıyla vatanlarını korumuşlardır.

GORDİON

Efsanelere konu olmuş Antik Kenti ve araziyi kaplayan 100' ü aşan tümülüsleriyle eşsiz bir görüntüye sahiptir. Kazılardan çıkarılan eserlerin sergilendiği müzesi ve 355m. çapında 55m. yüksekliği ile Dünya' nın tek ahşap mezarı bu alandadır.

BEYLİKKÖPRÜ KÖYÜ

Beylik Köprü önemli bir nehir geçit yeri ve istasyon olarak önemli bir duraktır. Sakarya Savaşında kullanılan İstasyon ve Yunan ordusuun kullandığı mevziler görünebilir.

KARTAL TEPE MEHMETÇİK ANITI

Polatlı topraklarında düşmana dur denilen hatlarda Kartal Tepe Mehmetçik anıtı yükselmektedir. Bu hatlardan geçerken bizleri kurtuluş destanı üzerinde bir kez daha düşünmeye davet etmektedir. 31 Ağustos 1921 gününden 12 Eylül 1921 gününe kadar düşmanın eline geçmesine rağmen düşmanın ilerlemesi süngü hucumlarıyla engellenen bir bölgedir. Güneyindeki beştepeler küzeyindeki duatepedeki muharebelerle değerlendirildiğinde anıtı dahada anlamlı kılacaktır. İğciler geçidi ve Sakarya üzerindeki geçit yerlerini kontrol etmektedir. Mehmetçik anıtı, heykeltıraş Doç. Dr. Sait Rüstem tarafından yapılmıştır. Kaidesiyle birlikte toplam 32 metrelik yüksekliğinde kendisi 22 metredir. 10 metrelik kaidesinin üzerinde 3x5 ebadında sekiz adet rölyef vardır.

 

 

BEŞTEPELER MEVZİLERİ

Bu bölgede izleri silinmek üzere olan bir çok mevzi hattı görmek mümkündür.

KARATEPE

1400-1500 yıllarında kale olarak kullanılmıştır. Günümüzde kale kalıntıları mevcut değildir. Günümüzde bu tepeyi önemli kılan; halk arasında Sakarya meydan muharebesinde yedi defa el değiştirdiğidir. 31 Ağustos 1921’de Dua Tepe ve Kartal Tepe’nin kaybedilmesiyle Karatepe düşman tarafından işgal edilmiştir. 13 Eylül gününe kadar defalarca el değiştiren tepede boğaz boğaza muharebeler yaşanmıştır.   

GAZİ TEPE

12 Ağustos 1921 günü Başkomutan Mustafa Kemal' in cepheyi dolaşırken attan düşüp kaburga kemiklerinin kırıldığı yerdir.

ESKİ POLATLI ŞEHİTLİĞİ

47 Şehidimizin bulunduğu bu alan yıllardır köylümüz tarafından korunarak günümüze kadar gelmiştir.